Ogień pojawił się w środkowej, starej części mostu, zapaliły się deski. Nie jest wykluczone, że doszło do zaprószenia ognia przez pracujących tu robotników.