To efekt wczorajszego wtargnięcia do siedziby PKW środowisk prawicowych które domagały się dymisji członków komisji i powtórzenia wyborów.

Dlatego wieczorem przewodniczący PKW Stefan Jaworski podpisał uchwałę dzięki której przerwano pracę do czasu usunięcia zagrożeń.
Siedziba PKW jest pilnie strzeżona przez policję.