Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dlatego prezydent Krakowa planuje spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami komitetów olimpijskich z Polski i ze Słowacji. Nawet jeżeli proces będzie możliwy, to Jacek Majchrowski deklarował, że Kraków nie będzie brał w nim udziału ze względu na wynik referendum. „Przejęcie wiodącej roli przez Zakopane w procesie aplikacyjnym nie będzie możliwe” - twierdzi Tomasz Leśniak z inicjatywy „Kraków przeciw Igrzyskom”. Jego zdaniem przepisy MKOL na to nie pozwalają. Według szacunków do tej pory rząd, województwo małopolskie i Kraków na walkę o zimowe igrzyska wydały około 11 milionów złotych. Przeciwnicy igrzysk chcą skontrolowania tych wydatków. Między innymi przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kraków chciał zorganizować zimowe igrzyska w 2022 roku razem z Zakopanem i stroną słowacką.