Z oświadczenia wynika, że rosyjskie władze chcą pomóc narodowi egipskiemu w rozwiązaniu problemów nowej demokracji. Jednocześnie Moskwa zaproponowała Kairowi wsparcie gospodarcze. Nie wiadomo dokładnie, na czym miałaby polegać pomoc Rosji. 

Jednak rosyjscy eksperci zwracają uwagę, że w interesie ich kraju jest uspokojenie nastrojów na Bliskim Wschodzie i w północnej części Afryki. Przypominają też, że rewolucje w tym regionie negatywnie odbijają się nie tylko na gospodarce Rosji, ale również na jej wewnętrznym bezpieczeństwie. Moskwa wciąż obawia się przenikania na jej terytorium ekstremistów islamskich.