W wieku 81 lat zmarł Krzysztof Kozłowski - były minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i pierwszy szef UOP. OD 1989 do 2001 roku był senatorem. Potem wycofał się z życia politycznego. Kozłowski uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu oraz działał w zespole reform politycznych i podzespołu ds. środków masowego przekazu. Pełnił także funkcję przewodniczącego komisji weryfikującej oficerów SB.

Kozłowski był doktorem filozofii. Przez ponad 40 lat, od 1965 do 2007 roku był zastępcą redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego", czasopisma inteligencji katolickiej, opozycyjnego wobec reżimu komunistycznego.

Michał Okoński z "Tygodnika Powszechnego" wspomina Krzysztofa Kozłowskiego jako człowieka wielkiej klasy, mistrza skutecznych kompromisów i osobę, która znała ludzi. Dodaje, że Kozłowski przez kilkadziesiąt lat był kluczową postacią "Tygodnika Powszechnego", kimś na kim to czasopismo się opierało i kto trzymał redakcję żelazną ręką.

Krzysztof Kozłowski doradzał "Solidarności", był jednym z negocjatorów przy Okrągłym Stole. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego został ministrem spraw wewnętrznych. Odpowiadał za weryfikację oficerów SB i był pierwszym szefem Urzędu Ochrony Państwa, poprzednika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Michał Okoński wskazuje na historyczny wymiar postaci Krzysztofa Kozłowskiego. Mówi, że bez pierwszego niekomunistycznego ministra spraw wewnętrznych nie byłoby III Rzeczypospolitej jaką znamy. Zdaniem Okońskiego, wbrew temu, co zarzucali Kozłowskiemu jego przeciwnicy, minister przeprowadzał konsekwentną dekomunizację resortu, którym kierował.