W rozmowie z IAR kapłan zwraca uwagę, że Jezus przyzwala, by go tak hucznie witać. To zapowiedź Jego zwycięstwa, gdy zmartwychwstanie. Po drugie do Jerozolimy wjeżdża pokornie, na osiołku, a nie na koniu, otoczony swoimi uczniami, a nie wojskiem.

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Jak podkreśla ksiądz Henryk Małecki, dla katolików to czas szczególny - na nowo przeżywają oni najważniejsze tajemnice wiary: w Wielki Czwartek ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, w Wielki Piątek adoracji krzyża, symbolu zwycięstwa nad śmiercią i grzechem. W Wielką Sobotę wieczorem rozpoczyna się z kolei czas radości ze Zmartwychwstania. 

W Niedzielę Palmową obchodzone są też Diecezjalne Światowe Dni Młodzieży.Tego dnia młodzież spotka się w świątyniach ze swoimi biskupami. Rozważane jest też orędzie, które przygotował do młodych papież. W tym roku będzie to słowo Benedykta XVI.