68 procent ankietowanych uznało, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. To o 2 punkty procentowe więcej, niż w lutym. 19 procent respondentów było przeciwnego zdania. 54 procent uczestników sondażu negatywnie oceniło sytuację polityczną w Polsce, 33 procent uznało ją za przeciętną, a 7 procent za dobrą. Odsetek ocen negatywnych wzrósł od lutego o 3 punkty procentowe. Pogorszyły się też oceny sytuacji gospodarczej. Połowa ankietowanych uznała, że jest ona zła, 33 procent - że przeciętna, a 12 procent - że dobra. Odsetek negatywnych ocen wzrósł od lutego o 5 punktów procentowych. 

Od lutego nie zmieniły się natomiast znacząco oceny poziomu życia respondentów i ich rodzin. 46 procent zadeklarowało, że żyje się im przeciętnie, 41 - że dobrze, a 13 procent - że źle. 

46 procent ankietowanych uważa też, że w najbliższym roku sytuacja w kraju się nie zmieni. 39 procent obawia się jej pogorszenia, a 9 procent oczekuje poprawy.
Sondaż przeprowadzono w dniach 7-13 marca na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1060 osób.