Przypomniał, że konkurs, który odbył się w roku ubiegłym, wzbudził wiele kontrowersji. Dało to poczucie dyskryminacji telewizji Trwam - powiedział Błaszczak.

Janusz Wojciechowski, eurodeputowany PiS a wcześniej prezes Najwyższej Izby Kontroli wyjaśnił, że Prawu i Sprawiedliwości chodzi o prewencyjną kontrolę przygotowań procesu decyzyjnego, o zbadanie, czy wszystkim zainteresowanym podmiotom stworzono równe szanse w dostępie do informacji, czy wobec wszystkich były jednakowe wymagania co do składania dokumentów.

No i wreszcie, jak powiedział Wojciechowski, chodzi o rzecz kluczową: czy zostały stworzone jednolite, jasne kryteria oceny tych wniosków, zwłaszcza w aspekcie oceny finansowej. PiS złożył dziś do laski marszałkowskiej projekt uchwały Sejmu w tej sprawie.

Konkurs na ostatnie cztery miejsca na pierwszym multipleksie, MUX-1, Krajowa Rada ogłosiła pod koniec ubiegłego roku. Mają się na nim znaleźć programy: społeczno-religijny, filmowy, edukacyjno-poznawczy oraz dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

W konkursie mogli wystartować zarówno nowi nadawcy, jak i ci, którzy już posiadają koncesje na nadawanie drogą satelitarną. Termin składania wniosków minął 25 lutego.