Resort podał, że w ostatnich dniach podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach drugiej edycji konkursu na monoprofilowe centra symulacji medycznej (mcsm).

Pierwsze umowy podpisały: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Projekty mają przyczynić się do poprawy jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwa i położnictwa. Studenci będą mieli możliwość ćwiczenia różnych sytuacji i przypadków w kontrolowanych i powtarzalnych warunkach.

MZ zapowiada, że w najbliższym czasie podpisze umowy z pozostałymi beneficjentami. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl