Ograniczenia dotyczące przelotów oraz zamykanie granic sprawiło, że UNHCR i Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) "aby odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości tymczasowo odkładają relokację uchodźców" - powiedziała Gallant.

Coraz więcej organizacji międzynarodowych ogranicza działalność ze względu na skalę pandemii.

W piątek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ogłosił, że zakazuje pracownikom wyjazdów do krajów Europy, uznanej wraz z Chinami, Iranem i Koreą Południową za obszar wysokiego ryzyka (w sumie - 29 krajów).

Od poniedziałku do 12 kwietnia pracownicy Organizacji Narodów Zjednoczonych działają w systemie pracy świadczonej zdalnie.