W swoim wystąpieniu na spotkaniu z wyborcami w Otwocku Wielkim (woj. mazowieckie) Kaczyński wskazywał na osiągnięcia rządów PiS, m.in. tempo wzrostu gospodarczego, przeprowadzone przezeń reformy państwa, administracji finansowej, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i - częściowo - w służbie zdrowia oraz poprawę bezpieczeństwa Polski dot. spraw militarnych czy energetycznych.

"Mamy stan, z którego można by być zadowolonym, ale można tutaj odwołać się do poety - co prawda lewicowego czy nawet komunistycznego, ale za to bardzo wybitnego. On rozpoczął swój poemat +Mazowsze+, a jesteśmy przecież na Mazowszu, od słów: +To za mało! Za mało! Za mało!+. I tak jest rzeczywiście - to dużo za mało, byśmy mogli Polskę do końca zmienić, i żebyśmy mogli zrealizować ten program, który jest naszym celem, takim prawdziwym celem na nieco dłuższą metę" - mówił lider PiS.

Jak zaznaczył, celem tym jest "dogonienie Zachodu, państw na zachód od naszych granic, jeżeli chodzi o poziom PKB na głowę, jeżeli chodzi o standard życia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji społecznych".

"Krótko mówiąc, dla nas europejskość to nie jest hasło, które jest przeciwstawiane polskości. To jest tylko dążenie do tego, żeby ta historyczna luka, która właściwie trwała przez całe nasze dzieje - była czasem większa, czasem mniejsza, ale była zawsze - została zlikwidowana. Mamy, szanowni państwo, dzisiaj taką szansę" - dodał Kaczyński.(PAP)

autorzy: Marceli Sommer, Maciej Zubel

msom/ zub/ pad/