Superkomputery są potrzebne do przetwarzania coraz większych ilości danych. Są wykorzystywane w wielu dziedzinach, od opieki zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów czy cyberbezpieczeństwo.

W piątek kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC). To nowa struktura prawna i finansowa, w ramach której połączone zostaną zasoby z 25 państw europejskich w budowie superkomputerów, a także we wspieraniu badań i innowacji w tej dziedzinie realizowanych przez środowiska akademickie, firmy i przemysł.

"Dane są surowcem wykorzystywanym przez gospodarkę cyfrową. Potrzebujemy superkomputerów do ich przetwarzania, rozwijania sztucznej inteligencji oraz wypracowywania rozwiązań złożonych problemów w takich dziedzinach jak zdrowie i bezpieczeństwo. Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą. UE nie może sobie pozwolić na to, aby pozostać w tyle. Dzięki EuroHPC będziemy w stanie czerpać korzyści z innowacji na miejscu" - mówił w piatek wiceszef Komisji ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip.

EuroHPC zostanie uruchomione w listopadzie 2018 r. i będzie działać do końca 2026 r.

Połowa z budżetu w wysokości 1 mld euro pochodzić będzie z unijnych środków, natomiast drugą połowę zapewnią uczestniczące w projekcie państwa członkowskie. Dodatkowo, jak informuje KE, w projekt 400 mln euro zainwestują przedstawiciele biznesu.

Środki mają być przeznaczone na zakup i eksploatację w UE dwóch superkomputerów spośród pięciu najlepszych na świecie, a także co najmniej dwóch innych superkomputerów spośród 25 obecnie najlepszych na świecie. Urządzenia te będą połączone z istniejącymi superkomputerami krajowymi i będą udostępniane użytkownikom publicznym i firmom w całej Europie.

Do tej pory do projektu przystąpiły: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)