W piątek sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej(MRPiPS), pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz spotkał się w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas w Białymstoku z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i z przedstawicielami osób niepełnosprawnych i ich rodzinami. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele ZUS, środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i domów pomocy społecznej.

Michałkiewicz podkreślił, że celem prowadzonych w lipcu w całym kraju przez MRPiPS konsultacji jest poprawa systemu wsparcia niepełnosprawnych i ich rodzin. "Mamy okazję, żeby rozmawiać" - powiedział i przypomniał, że rząd PiS od początku kładzie "szczególny nacisk" na wspieranie rodzin i na wyrównywanie szans poszczególnych miejscowości. "We wszystkich naszych działaniach, które są poświęcone wsparciu rodzin, pamiętamy także o rodzinach z osobą niepełnosprawną" - podkreślił.

"Chcemy zrównoważonego rozwoju, dlatego dla nas tak ważne są takie województwa jak lubelskie czy podkarpackie, czy podlaskie - te, które często w zbyt małym stopniu korzystały z tych elementów rozwoju, które przez ostatnie 28 lat w Polsce następowały" - poinformował Michałkiewicz.

Przypomniał, że program "500 plus" uwzględnia rodziny z osobami niepełnosprawnymi. "Dla nich kryterium dochodowe przy pierwszym dziecku było o 50 proc. wyższe. Nie ma innych świadczeń, gdzie kryterium dla kogoś byłoby tak preferencyjne jak w tej sytuacji. W ostatnim roku do rodzin z osobą niepełnosprawną, z dzieckiem niepełnosprawnym, trafiło ponad 1 mld 320 mln zł; to kwota, która całkowicie zmieniła życie wielu, wielu rodzin" - powiedział Michałkiewicz.

Poinformował, że na wsparcie osób niepełnosprawnych od 2020 r. będzie dodatkowo około 2 mld zł. Przypomniał, że dodatkowe pieniądze uzyskano w wyniku obniżenia składki na fundusz pracy i przekazania 0,15 proc. pensji wszystkich Polaków do Funduszu Solidarności z Osobami Niepełnosprawnymi - od 2019 r. będzie to ponad 600 mln zł plus danina solidarnościowa, czyli 4 proc. od zarobków powyżej miliona zł rocznie - według szacunków będzie to około 1,2 mld zł.

Michałkiewicz podkreślił, że regionalne konsultacje społeczne służą zgłaszaniu potrzeb osób niepełnosprawnych - "tak, aby te dodatkowe pieniądze dobrze wydać".

"System wsparcia osób niepełnosprawnych trzeba wzmacniać" - powiedział z kolei wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dodał, że dobrym tego przykładem jest miejsce konsultacji, czyli dom samopomocy białostockiej Caritas, z którego przez pięć dni w tygodniu korzysta po kilkanaście osób. "Ten dom jest takim miejscem, gdzie rehabilitację przechodzą osoby z upośledzaniami umysłowymi, z zaburzeniami psychicznymi" - powiedział.

"To spotkanie będzie takim istotnym naszym podlaskim wkładem w to, aby to, co rząd zaproponuje(...) doprowadziło do tego, że los osób niepełnosprawnych w tych różnych wymiarach będzie lepszy" - podkreślił Paszkowski.

Natomiast p.o. dyrektor Oddziału Podlaskiego PFRON Grażyna Bogdańska podkreśliła, że w 2018 roku podpisał on umowę na 1 mln 457 tys. zł w ramach programu wyrównywania szans, dzięki czemu można było kupić autobus i sześć busów dla placówek dowożących niepełnosprawnych na zajęcia.

Dyrektor Podlaskiego Oddziału NFZ Maciej Bogdan Olesiński mówił zaś, że od kilku tygodniu w województwie trwa wdrażanie ustawy, która ma szczególnie wesprzeć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. "W naszym województwie łączny budżet NFZ przeznaczony na rehabilitację to 69 mln zł; osoby niepełnosprawne mają na nią zagwarantowany dostęp bez kolejek" - powiedział.(PAP)

autorka: Małgorzata Półtorak