Zatrzymani to przedstawiciele firm "słupów", które umożliwiały fikcyjny obrót m.in. katodą niklową. Mechanizm przestępczy działał na zasadzie karuzeli podatkowej. Grupa za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji firm, dokonywała fikcyjnego zakupu towarów opodatkowanych stawką 0 %. Następnie te same towary ponownie wprowadzała do obrotu na terenie RP ze stawką 23 %. Spółki te nie odprowadzały podatku VAT a towar ponownie, za pośrednictwem jednej z nich trafiał do Czech. Po wywiezieniu towaru za granicę, firmy zwracały się o zwrot nienależnego podatku na podstawie wystawionych faktur. Potwierdzały one rzekome transakcje z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych.

Sprawę pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach prowadzi Delegatura ABW w Katowicach. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz zarzuty skarbowe związane z dokonanymi wyłudzeniami podatku VAT.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Zatrzymani przedstawiciele firm „słupów" to 20 i 21 osoba podejrzana w tym śledztwie.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb

Stanisław Żaryn