Dyskusja zainicjowana przez Polskę skupi się na doświadczeniach państw afrykańskich (Wybrzeża Kości Słoniowej, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga oraz Sudanu) w zakresie zapewniania standardów ochrony praw dziecka w konfliktach zbrojnych.

Wśród mówców znajdą się Specjalna Przedstawicielka Sekretarza Generalnego ds. dzieci w konfliktach zbrojnych – Virginia Gamba, przedstawiciele UNICEF, Sekretariatu ONZ, państw członkowskich oraz organizacji pozarządowych. Dyskusji przewodniczyć będzie stała przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, Joanna Wronecka, reprezentująca Polskę w Radzie Bezpieczeństwa.

Polska zaprosiła do współorganizacji wydarzenia partnerów w Radzie Bezpieczeństwa – Francję, Szwecję oraz Wybrzeże Kości Słoniowej.

Wydarzenie będzie pierwszym z cyklu inicjatyw dot. dzieci w konfliktach zbrojnych, w które zaangażowana jest Polska. W czerwcu Polska będzie współorganizować wydarzenie zwracające uwagę na problem reintegracji dzieci wcześniej związanych z grupami zbrojnymi.