W lutym 38 proc. Polaków uważało, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, a 39 proc. było zdania, że w złym.

W poprzednim badaniu stan polskiej gospodarki pozytywnie oceniało 55 proc. respondentów, a negatywnie 29 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 marca 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.027 mieszkańców Polski za pomocą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo.