WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Zmiany w sądownictwie podważają rolę i niezależność wymiaru sprawiedliwości – mówił na piątkowej konferencji Diego García Sayán, specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sądów.

Zaznaczył, że państwa mogą reformować sądownictwo, tak by leczyć trawiące je choroby. Ale niedopuszczalne jest, aby lekarstwo przynosiło gorsze skutki niż sama choroba. A do tego właśnie zmierzają polskie reformy.

Wskazał na osłabienie pozycji i niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykował, że debata o projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa odbywa się w nieprzejrzysty sposób, gdyż opiera się na cyklu spotkań prezydenta z jednym z posłów.

Sayán przebywał w Polsce na zaproszenie rządu. Choć ze słów ministra spraw zagranicznych można wywnioskować, że nikt go nie zapraszał. A jego spostrzeżenia są na wyrost, gdyż reforma nie weszła w życie.

Stanowisko wysłannika ONZ jest jego wstępną obserwacją. Raport zawierający ostateczne ustalenia i rekomendacje będzie gotowy w czerwcu 2018 r. ⒸⓅ