Konferencja, której gospodarzem będzie w tym roku Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), po raz pierwszy odbyła się w 2004 r. z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W środowisku górniczym zyskała prestiż, stając się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym, z udziałem przedstawicieli branży górniczej z całego świata.

„Jesteśmy przekonani, że to spotkanie, w ramach swoistego dialogu technologicznego Polska-Świat, otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań, tak w zakresie automatyzacji, informatyzacji, jak i monitoringu całego procesu wydobywczego” – ocenia pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon.

Podczas obrad JSW zamierza przedstawić kierunkowe założenia opracowywanej właśnie strategii działania swojej grupy kapitałowej do 2030 r. Jednym z tych założeń ma być większa mechanizacja pracy i wdrażanie innowacji, opartych na nowoczesnych technologiach.

„Fundamentem rozwoju produkcji w JSW będzie załoga o wysokich kwalifikacjach, koncentrująca się na realizacji wspólnych celów; wysokowydajne, dobrze dobrane do istniejących warunków geologiczno-górniczych maszyny i urządzenia mechanizujące roboty górnicze; maksymalne wyeliminowanie ciężkiej pracy fizycznej poprzez mechanizację i automatyzację jak największego zakresu robót pod ziemią” – podała spółka.

JSW planuje ponadto „wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych do różnych sfer działalności górniczej, usprawniających procesy technologiczne, monitorujących pracę maszyn i urządzeń oraz w sferze planowania produkcji”.

Według prezesa Ozona, dziś wiele osób utożsamia sprostanie wyzwaniom XXI wieku i przejście do gospodarki opartej na wiedzy z odejściem od gospodarki opartej na przemyśle wydobywczym, co jednak nie zmienia faktu, że polska energetyka pozostaje oparta na węglu.

„To zupełnie różne wyzwania. Należy jednoznacznie stwierdzić, iż przez najbliższych kilkadziesiąt lat ideę społeczeństwa opartego na wiedzy będziemy realizować opierając bilans energetyczny na węglu” – napisał prezes w liście do uczestników forum.

Wśród tematów obrad mają być m.in. perspektywy pogodzenia rozwoju sektora wydobywczego z ograniczeniem jego wpływu na środowisko czy wyzwania w obszarze informatyki, wciąż w niewielkiej skali obecnej w kopalniach. Uczestnicy mają też w praktyce zapoznać się ze specyfiką kopalń JSW, w tym z wykorzystywaną techniką i technologią eksploatacji.

Szczegółowa agenda konferencji obejmuje takie zagadnienia jak nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż, kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych, wentylacja i klimatyzacja kopalń, informatyka w przemyśle wydobywczym, eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach.

Międzynarodowe Forum Górnicze, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Energii i jego szef Krzysztof Tchórzewski, ma być też okazją do oficjalnej inauguracji działalności spółki JSW Innowacje, która ma inicjować i realizować projekty służące podniesieniu konkurencyjności i elastyczności produkcji.

„Powstałe na bazie Polskiego Koksu Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju - JSW Innowacje stanie się docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy kapitałowej JSW. Swoją działalnością obejmie wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej grupy, od badań, poprzez projekty, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad ich realizacją” - podała spółka.

Cele badawcze JSW Innowacje to m.in. wydłużenie okresu eksploatacji posiadanych aktywów, sterowanie jakością prowadzonego procesu produkcyjnego, wzrost wydajności majątku, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, rewitalizacja terenów poprzemysłowych i wykorzystanie odpadów, wzrost zysków dzięki wdrażanym innowacjom oraz rozwój zasobów ludzkich w grupie kapitałowej. (PAP)