"Być strażakiem to rzecz wielka. To najbardziej szanowana służba w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wiedzą, że zawsze kiedykolwiek będzie się działo coś złego wy będziecie pierwszymi, którzy dotrzecie i udzielicie im pomocy. Jesteście zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś, co wymaga wyjątkowych umiejętności, wyjątkowych działań. Jesteście zawsze wtedy, kiedy potrzebny jest ratunek, kiedy potrzebna jest pomoc, ale jesteście też w sytuacjach innych, kiedy dzieją się ważne w waszych miejscach, tam gdzie służycie, wydarzenia. I za to również należą wam się serdeczne podziękowania" - powiedziała premier do zgromadzonych na sobotnich uroczystościach na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Na ich ręce złożyła podziękowania wszystkim strażakom. Podziękowała też ich rodzinom i wszystkim, którzy ich wspierają.

"Najkrótsze wyrazy wdzięczności, które można złożyć streszczają się w waszym zawołaniu: "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Ta dewiza przyświeca wam każdego dnia. I ta dewiza w najprostszy sposób streszcza sens waszego działania i to, co robicie, na co dzień" - powiedziała premier do strażaków.

Życzyła, by służba przynosiła im satysfakcję, by spełniały się ich marzenia, ambicje i by zawsze mieli poczucie tego, że ludzie, którym pomagają obdarzają ich wdzięcznością i zawsze będą się do nich zwracali w potrzebie.