Unia Europejska nałożyła w poniedziałek sankcje na osiem kolejnych osób i jeden podmiot odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Iranie.

Ograniczenia dotknęły firmę Ariantel, irańskiego dostawcę usług telefonii komórkowej, który przyczynił się do stworzenia architektury nadzoru telekomunikacyjnego opracowanej przez irański rząd w celu stłumienia sprzeciwu i krytycznych głosów w Iranie.

Do wykazu osób objętych sankcjami dodano członków irańskiego parlamentu, funkcjonariuszy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i Fundacji Spółdzielczej IRCG, która jest organem odpowiadającym za zarządzanie inwestycjami i w tym kontekście odpowiedzialnym za kierowanie pieniędzy na brutalne represje reżimu.

Europejskie sankcje związane z łamaniem praw człowieka w Iranie obejmują obecnie 211 osób i 35 podmiotów. Ograniczenia polegają na zamrożeniu aktywów, zakazie wjazdu do UE oraz zakazie udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych wymienionym osobom. Obowiązuje również zakaz wywozu do Iranu sprzętu mogącego służyć represjom wewnętrznym oraz sprzętu służącego do monitorowania telekomunikacji.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie wzywają władze Iranu do zaprzestania wszelkich form brutalnego tłumienia pokojowych protestów, zaprzestania stosowania arbitralnych zatrzymań w celu uciszenia krytycznych głosów oraz uwolnienia wszystkich niesprawiedliwie przetrzymywanych.

UE wzywa Iran również do zaprzestania praktyki wydawania i wykonywania wyroków śmierci na protestujących, uchylenia wydanych wyroków śmierci, a także do zapewnienia sprawiedliwego procesu wszystkim zatrzymanym. UE apeluje także do władz Iranu o zaprzestanie niepokojących praktyk polegających na zatrzymywaniu cywilów będących obywatelami innych państw w celu osiągnięcia korzyści politycznych.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ adj/