Plan dla potencjalnych uchodźców przygotowuje Komisja Europejska, jednak nie wiadomo, jaką dokładnie kwotę Bruksela zamierza przeznaczyć na ten cel. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, która we wtorek spotkała się z przedstawicielami m.in. polskiego resortu spraw wewnętrznych i administracji, deklaruje, że UE jest przygotowana na przynajmniej kilka scenariuszy działań rosyjskich i kierunków potencjalnej migracji. Johansson ocenia, że jeśli Rosja nasili swoją obecność w Doniecku i Ługańsku, to dziesiątki tysięcy ludzi mogą szukać schronienia poza granicami Ukrainy, głównie w Polsce. Unijna komisarz wprost wskazuje Polskę jako kluczowy kraj w zarządzaniu ruchem migracyjnym z Ukrainy i pozytywnie ocenia przygotowania Warszawy.
Spośród państw członkowskich Unii Europejskiej Polska, Węgry, Rumunia i Słowacja mają wspólną granicę z Ukrainą, wzdłuż której funkcjonuje 31 oficjalnych przejść granicznych: 12 w Polsce, dziewięć w Rumunii, sześć na Węgrzech i cztery na Słowacji.