Musimy finansować polskie szkoły za granicą, ponieważ one są warunkiem rozwoju polskości - powiedział w czwartek Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że rząd ma pieniądze na dotację placówek za granicą.

Minister wziął udział w oficjalnym otwarciu pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

Podkreślił, że Kongres jest efektem wizji polskiego rządu, który wspiera Polonię i Polaków za granicą. Wskazał, że celem działań poszczególnych resortów jest wypracowanie efektywnych instrumentów wsparcia w różnych obszarach i wykorzystanie ogromnego potencjału naszych rodaków za granicą.

"Mamy obowiązek, tu z Polski, wspierać naszymi pieniędzmi, które dzisiaj mamy, dotując na dużo większą skalę polskie szkoły za granicą. Mamy obowiązek tworzyć warunki, które zachęcałyby Polaków za granicą do tego, żeby po tygodniu pracy, jeszcze w sobotę pojechać do tej polskiej szkoły i uczyć się języka polskiego, bo to jest warunek trwania, rozwoju polskości i bycia autentycznymi ambasadorami Polski za granicą" - powiedział minister.

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. "Ważne jest, aby każdy rodak na świecie mógł uzyskać ten szczególny element kapitału kulturowego, jakim jest znajomość języka polskiego, wiedza o Polsce współczesnej, a także znajomość polskiej geografii, historii i tradycji" - powiedziała prezydentowa.

W jej ocenie, kluczową rolę odgrywa tu szkolnictwo. "Polskie ośrodki edukacyjne za granicą realizują bardzo odpowiedzialną misję - integrują społeczności polskie, popularyzują naszą kulturę, a przede wszystkim kształcą polskie dzieci i młodzież w duchu szacunku i przywiązania do polskości" - zauważyła.

Jak zaznaczyła pierwsza dama, bardzo często spotyka się z kadrą polskich szkół za granicą i ich wychowankami. "Wykonują oni imponującą, niezwykle owocną pracę" - stwierdziła. Jednocześnie podkreśliła, że dzięki temu, poznała najpilniejsze wyzwania tych placówek. "Obok pomocy materialnej potrzebne jest im wsparcie merytoryczne, a więc m.in. szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, stały kontakt z polskimi pedagogami i metodykami nauczania, nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe, a także dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych" - powiedziała.

"Chcemy obok wychowania po polsku następnego pokolenia, dać naszym młodym rodakom szansę wyboru - kim chcą być" - dodał pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Jak zaznaczył, ten cel ma być osiągnięty poprzez uczenie języka polskiego, rozmawianie z dziećmi po polsku i korzystanie z narzędzi polskiego szkolnictwa za granicą.

"W ten sposób dajemy dziecku przynajmniej trzy możliwości drogi. Dziecko może być obywatelem kraju, w jakim żyje i zapomnieć o Polsce, może być aktywnym Polakiem w kraju, w którym żyje lub przyjechać do Polski, zostać i być Polakiem" - dodał.

Dziedziczak podkreślił, że edukacja polonijna to także element walki o to, czy kiedykolwiek Polacy mieszkający za granicą wrócą do kraju. "Jeśli dziecko polskie nie zna języka polskiego, jeśli nie jest zakorzenione w polskiej edukacji - nie ma szans na to, aby wraz z rodzicami wróciło do Polski" - powiedział. Zauważył jednak, że w 2023 r., po raz pierwszy od dziesięcioleci, więcej Polaków wróciło do Polski, niż z niej wyjechało.

Kongres trwa od 5 do 9 lipca w Warszawie. W programie wydarzenia przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i szkolenia metodyczne, spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami. Jego głównym organizatorem jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Celem wydarzenia jest wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także wypracowanie propozycji rozwiązań zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu Minister Edukacji i Nauki uhonorował osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju polskiej nauki. Złotym Medalem Sapientia et Veritas odznaczeni zostali: prof. Marek Jan Chodakiewicz ze Stanów Zjednoczonych, ks. dr Zdzisław Marian Malczewski z Brazylii oraz prof. Aleksandra Marcela Piasecka-Till z Brazylii.

Wyróżnione zostały także osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju edukacji. Medal KEN z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrało 13 osób.

Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ mir/