Senat poparł ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Będzie ono przysługiwać osobie, której do 31 grudnia 2021 r. wydano decyzję o potwierdzeniu statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Za ustawą głosowało w czwartek 99 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej senatorowie poparli trzy poprawki m.in. uzupełniające ustawę o artykuł mówiący, że "kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji".

W ustawie zaproponowano przyznanie osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł. Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego jest dodatkowe wsparcie dochodowe tych osób.

Prawem do świadczenia objęte będą osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r.

Świadczenie byłoby wypłacane - z urzędu - przez UdSKiOR w kwocie 3 tys. zł i byłoby przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Ustawa zakłada, że wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego nastąpi do 31 marca 2022 r. Kwotę jednorazowego świadczenia pieniężnego zwalnia się od podatku dochodowego.(PAP)

autorka: Anna Kruszyńska