Polska konsekwentnie wspiera unijne aspiracje naszych partnerów z Bałkanów Zachodnich. Oczekujemy aktywizacji procesu rozszerzenia i wzmocnienia dialogu politycznego z krajami kandydującymi - mówił podczas wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego szef MSZ Zbigniew Rau.

Wtorkowa wideokonferencja była pierwszym spotkaniem politycznym w ramach niemieckiego przewodnictwa w pracach tego formatu.

"Polska konsekwentnie wspiera unijne aspiracje naszych partnerów z Bałkanów Zachodnich. Oczekujemy aktywizacji procesu rozszerzenia i wzmocnienia dialogu politycznego z krajami kandydującymi" - podkreślił szef polskiej dyplomacji, cytowany w komunikacie MSZ.

Szef MSZ nawiązał także do działań Grupy Wyszehradzkiej w zakresie integracji państw Bałkanów Zachodnich. Najbliższe spotkanie szefów MSZ państw V4 i Bałkanów Zachodnich odbędzie się 28 czerwca w Rogalinie.

Rau wskazywał także na znaczenie projektu Wspólnego Regionalnego Rynku na Bałkanach Zachodnich i wyraził satysfakcję, że w programie niemieckiego przewodnictwa znalazły się także tematy wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, wsparcia młodzieży i wzajemnego pojednania, które były - jak podkreśliło MSZ - "horyzontalnymi priorytetami" polskiego przewodnictwa w pracach Procesu Berlińskiego w 2019 roku.

Proces Berliński ma doprowadzić do integracji Bałkanów Zachodnich z UE. Został zapoczątkowany w 2014 r., a od 2018 r. uczestniczy w nim także Polska. Obecnie przewodnictwo w Procesie sprawują Niemcy. Ponadto uczestniczy w nim sześć państw Bałkanów Zachodnich, które aspirują do członkostwa w UE: Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania (jako kandydaci do członkostwa) oraz Bośnia i Hercegowina i Kosowo (jako potencjalni kandydaci). W działania Procesu Berlińskiego zaangażowane są niektóre państwa członkowskie UE, Wielka Brytania, Komisja Europejska, instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe i regionalne.