Ministerstwo Cyfryzacji powołało Radę ds. Kościołów i związków wyznaniowych, której zadaniem będzie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną danych osobowych - powiedział PAP dyrektor departamentu zarządzania danymi w MC i przewodniczący rady dr Maciej Kawecki.

Jak zaznaczył dr Kawecki, rada została powołana 30 stycznia 2019 r. na podstawie zarządzenia Ministra Cyfryzacji i ma na celu zdiagnozowanie obszarów związanych z przetwarzaniem danych przez Kościoły i związki wyznaniowe, które mogą wymagać wsparcia legislacyjnego Ministra Cyfryzacji.

"Inicjatywa powołania rady urodziła się tak naprawdę po stronie Kościołów, które kierowały do nas pytania i wskazywały na potrzebę dialogu w tym zakresie. Otrzymujemy wiele sygnałów od różnych Kościołów i związków wyznaniowych dotyczących problemów z ochroną danych, właściwością Kościołów czy podziałem kompetencji pomiędzy Kościołem a organami państwowymi. Tych obszarów będą dotyczyć posiedzenia rady" - wyjaśnił.

Dodał, że do pracy na forum Rady zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciele Kościołów oraz związków wyznaniowych, które powołały niezależne organy ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 91 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

"Zaproszenie do udziału w pracach rady skierowałem też do każdego zarejestrowanego w Polsce Kościoła oraz związku wyznaniowego, czyli do ok. 180 podmiotów - także związków wyznaniowych, które nie powołały tych organów. Jak dotąd chęć udziału w pracach rady zgłosiło kilkadziesiąt z nich" - poinformował Kawecki.

Dr Kawecki powiedział, że inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw współpracy z Kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach przetwarzania przez nie danych odbędzie się 27 lutego o godz. 12.30 w Ministerstwie Cyfryzacji. "Na pierwszym posiedzeniu przedstawimy założenia Rady. Oddamy głos przedstawicielom Kościołów i związków wyznaniowych - każdy zostanie zapytany o problemy, pytania i wątpliwości związane z tematyką zarządzania danymi osobowymi w swojej organizacji" - zapowiedział.

Jak wyjaśnił Kawecki, w oparciu o dane uzyskane od przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych będą przygotowywane tematy następnych posiedzeń. Poinformował, że rada będzie zbierała się cyklicznie.