Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim podpiszą aneksy, które będą obowiązywać do końca 2019 r. Oznacza to, że wszystkie gabinety lekarzy rodzinnych będą otwarte po pierwszym grudnia, tak jak dotychczas.

Środowe spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Federacji Porozumienie Zielonogórskie – jak przekazały PAP strony – zakończyło się porozumieniem.

"Stało się to możliwe po długich negocjacjach, które zakończyły się osiągnięciem konsensusu zarówno w kwestii finansowania POZ, jak również w kwestiach dotyczących e-zdrowia" – poinformowano.

Strony postanowiły "zgodnie współpracować, szczególnie na poziomie regionalnym przy wsparciu personelu medycznego w skutecznym wdrażaniu e-zdrowia, w tym e-ZLA, e-recepty i e-skierowania".

Osiągnięcie porozumienia – jak zaznaczono – "stało się możliwe dzięki dobrej woli i zrozumieniu obu stron, które brały udział w negocjacjach".

NFZ wskazywał kilka dni temu, że umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo. Na ponad 6 tys. umów w zakresie lekarza POZ blisko 4 tys. umów jest zawartych na czas nieokreślony. Rozmowy trwały z pozostałymi lekarzami, głównie skupionymi w Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Obecne czasowe umowy kończą się 30 listopada.

NFZ i MZ zapewniały, że właściwe zabezpieczenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podawano, że w planie finansowym na rok 2019 na świadczenia POZ zabezpieczono 11,1 mld zł, a także, że od 2014 r. finansowanie świadczeń w POZ wzrosło o prawie 3,5 mld. zł. "W 2015 roku był to wzrost o 1,1 mld zł, w 2016 o 690 mln zł, w 2017 o kolejne 718 mln zł, w 2018 o około 937 mln zł" – wskazywano. NFZ i MZ podawały po poprzednim spotkaniu, że przedstawiono konkretne propozycje, które pozwolą na dalszy wzrost finansowania POZ w przyszłym roku.