Artykuły na temat: "wynagrodzenia Ukraińców"

13 lipca 2018 r.

Ukraińscy specjaliści w Polsce się nie dorobią

28 maja 2018 r.

Co czwarta firma byłaby skłonna płacić Ukraińcowi więcej niż Polakowi

28 maja 2018 r.

Co czwarta firma byłaby skłonna płacić Ukraińcowi więcej niż Polakowi