Artykuły na temat: "umowy z operatorem"

24 lutego 2016 r.

Operator TV nie powinien odmówić rozwiązania umowy, gdy zmienia zestaw kanałów

1 grudnia 2015 r.

Waloryzacja cen nie uprawnia do zerwania umowy z operatorem