Reklama

stan majątkowy (wartość zgromadzonego majątku, wartość zgromadzonego mienia)

Reklama
Reklama
Reklama