Artykuły na temat: "rozliczenie pracownika"

26 października 2018 r.

Jak rozliczyć pracownika powołanego do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

28 września 2017 r.

Jak rozliczyć pracownika niepełnosprawnego uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym