Artykuły na temat: "Rada Polityki Pieniężnej"

3 lutego 2016 r.

RPP: Stopy procentowe na obecnym poziomie sprzyjają gospodarce

23 grudnia 2015 r.

Belka: Najlepiej kontynuować obecną politykę monetarną, poziom stóp zbliżony do optymalnego