Artykuły na temat: "przedawnienie"

27 lutego 2018 r.

Barbara Garlacz: Zmiany w zakresie przedawnień wpłyną na roszczenia frankowiczów

12 grudnia 2017 r.

Skuteczne wniesienie pozwu przerywa bieg przedawnienia

27 listopada 2017 r.

Jak liczyć przedawnienie na zwrot nienależnie pobranych świadczeń

22 października 2017 r.

Przedawnienie roszczeń. Jakie skutki przyniesie nowelizacja?

29 sierpnia 2017 r.

Teraz przedawnienie roszczeń deliktowych liczymy nieco inaczej