Artykuły na temat: "prawo wyborcze"

5 grudnia 2017 r.

Zmiany w ordynacji wyboczej PiS: Komisja za powoływaniem siedmiu członków PKW przez Sejm