Artykuły na temat: "potrącenie"

1 sierpnia 2020 r.

Jak potrącić należności pracownika z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

2 stycznia 2020 r.

Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

14 listopada 2019 r.

Jak prawidłowo dokonać dobrowolnych i przymusowych potrąceń z zasiłku opiekuńczego

13 stycznia 2019 r.

Nie można potrącić wierzytelności z tytułu dzierżawy z roszczeniem o zwrot nakładów