Artykuły na temat: "partnerstwo publiczno-prywatne"

24 lutego 2010 r.

Samorząd może uzyskać pomoc z Unii Europejskiej na budowę sieci szerokopasmowego internetu

20 stycznia 2010 r.

Jak budować mieszkania i parkingi komunalne przy współpracy z partnerami prywatnymi

30 września 2009 r.

Lepsze przepisy pomagają przedsięwzięciom partnerskim