Artykuły na temat: "odroczenie"

22 kwietnia 2020 r.

Podatek można odroczyć lub rozłożyć na raty. MF: Pomoc dla podatników to priorytet

9 lutego 2020 r.

Koszty sądowe niekiedy można rozłożyć na raty, umorzyć albo odroczyć [WZÓR WNIOSKU]