Artykuły na temat: "kodeks spółek handlowych"

20 października 2015 r.

Nowo powstała spółka może dochodzić roszczeń poprzednio działającego podmiotu