Andrzej Marek: urlopy

8 kwietnia 2011 r.

Urlop bezpłatny nie zawsze chroni przed wypowiedzeniem