Piotr Pieńkosz: Wszystkie

16 stycznia 2019 r.

Szkoła nie może żądać od rodzica dokumentu o niekaralności