Piotr Czerkawski: wydarzenia kulturalne

18 września 2015 r.

72. festiwal filmowy w Wenecji. Podsumowanie