Ewa Ivanova: partnerstwo publiczno-prywatne

30 października 2012 r.

Umowy PPP nie wpłyną na dług publiczny