Michał Jarosik: Wszystkie

9 kwietnia 2009 r.

Rok w ubezpieczeniu wypadkowym rozpoczyna się 1 kwietnia

19 marca 2009 r.

Pracodawca jest czasem zwolniony z obowiązku opłacenia składek na FP i FGŚP

25 lutego 2009 r.

Kiedy ZUS może zawiesić opłacanie składek, umorzyć je lub rozłożyć na raty