Michał Jarosik: prawo pracy

9 kwietnia 2009 r.

Rok w ubezpieczeniu wypadkowym rozpoczyna się 1 kwietnia

19 marca 2009 r.

Pracodawca jest czasem zwolniony z obowiązku opłacenia składek na FP i FGŚP