Katarzyna Pazdyka: Wszystkie

7 czerwca 2011 r.

Zamówienia publiczne: Zakaz wyznaczania pozornych terminów uzupełniania dokumentów przez wykonawców

24 maja 2011 r.

Zamówienia publiczne: zadania i kompetencje komisji przetargowej