Ewa Wesołowska: studenci

19 listopada 2012 r.

Uczelnie robią wszystko, aby wychować klientów. Zakładają gimnazja, licea i szkoły podyplomowe