Jerzy Kowalski: wymiar sprawiedliwości

4 lipca 2009 r.

"O przestępstwie nie trzeba zawiadamiać osobiście"