Piotr Trocha: Wszystkie

7 kwietnia 2009 r.

Jakie prawa ma wspólnik spółki z o.o. na walnym zgromadzeniu

3 marca 2009 r.

Jak odzyskać dług od kontrahenta

3 lutego 2009 r.

Obowiązki zarządu spółki z o.o. przed zgromadzeniem zwyczajnym wspólników