Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska: Wszystkie

18 sierpnia 2008 r.

Rozsądny termin rozpatrzenia sprawy o wypłacenie odszkodowania

14 lipca 2008 r.

Dyskryminacja ze względów etnicznych jest karalna