Em: rachunkowość

16 czerwca 2008 r.

Jak w sprawozdaniu ująć wartości niematerialne i prawne