Ryszard Bugaj: polityka

4 czerwca 2012 r.

Bugaj: Polityka prorodzinna jest kosztowna, ale musi nas na nią stać